نمایش 1–36 از 55 نتیجه

نمایش 24 36 48

کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک

 کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک • کارت لینک 0131 سانترال NS1000 به سانترال NCP500 یا NCP1000 • کارت استکینگ اسلیو 0131 پاناسونیک STAKING SLAVE با کارت 0131 می توان دستگاه NCP پاناسونیک را به NS1000 لینک نمایید سانترال NCP1000 پاناسونیک باکس NCP500 پاناسونیک هنگام اتصال باید MPR یا CPU دستگاه را از شلف سانترال جدا کرده و به جای آن کارت استکینگ اسلیو را داخل سانترال NCP نصب نمود.

کارت KX-NS0132 سانترال NS1000 پاناسونیک

کارت KX-NS0132 سانترال NS1000 پاناسونیک کارت KX-NS0132 سانترال NS1000 پاناسونیک • کارت لینک 0132 سانترال NS1000 به سانترال TDA / TDE • کارت استکینگ اسلیو 0132 پاناسونیک STAKING SLAVE با کارت 0132 می توان دستگاه TDA / TDE پاناسونیک را به NS1000 لینک نمایید سانترال TDA100D پاناسونیک باکس TDA100پاناسونیک سانترال TDAE200 پاناسونیک باکس TDE100پاناسونیک باکس TDE600پاناسونیک سانترال TDA600 پاناسونیک باکس TDA620پاناسونیک هنگام اتصال باید MPR یا CPU دستگاه را از شلف سانترال جدا کرده و به جای آن کارت استکینگ اسلیو را داخل سانترال TDA / TDE نصب نمود.

کارت KX-NS5110 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5110 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5110 سانترال پاناسونیک • قابل استفاده در باکس NS500 پاناسونیک • کارت DSP 63 ریسورس / کارت VOIP سانترال NS500 • قابلیت فعالسازی لایسنس بر روی کارت DSP • ساخت ویتنام

کارت KX-NS5130 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5130 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5130 سانترال پاناسونیک کارت لینک ارتباطی سانترال NS500 به NS520 • قابل استفاده در باکس NS500 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس NS520 پاناسونیک • ساخت ویتنام

کارت KX-NS5162 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5162 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5162 سانترال پاناسونیک • قابل استفاده در باکس NS500 پاناسونیک • کارت درب بازکن سانترال 2 پورت • ساخت ویتنام  

کارت KX-NS5170 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5170 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5170 سانترال پاناسونیک • کارت داخلی هایبرید 4 پورت DHLC4 • کارت هایبرید 5170 NS500 • قابل نصب در باکس NS500 پاناسونیک • استفاده در سانترال NS520 پاناسونیک • قابل نصب در باکس NS700پاناسونیک • استفاده در سانترال NS720 پاناسونیک

کارت KX-NS5171 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5171 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5171 سانترال پاناسونیک • کارت داخلی دیجیتال 8 پورت DLC8 • کارت دیجیتال 5171 سانترال NS500 پاناسونیک • استفاده در باکس NS500 پاناسونیک

کارت KX-NS5172 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5172 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5172 سانترال پاناسونیک • کارت داخلی دیجیتال 16 پورت DLC16 • کارت دیجیتال 5172 سانترال پاناسونیک • استفاده در سانترال NS500 پاناسونیک • قابل نصب در سانترال NS520 پاناسونیک • استفاده در باکس NS700پاناسونیک • استفاده در باکس NS720 پاناسونیک

کارت KX-NS5174 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5174 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5174 سانترال پاناسونیک • استفاده در باکس NS500 پاناسونیک • کارت داخلی آنالوگ 16 پورت SLC • ساخت ویتنام

کارت KX-NS5180 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5180 سانترال پاناسونیک کارت KX-NS5180 سانترال پاناسونیک • کارت شهری 6 پورت LCOT6 با کالرآیدی • کارت شهری 5180 سانترال NS500 پاناسونیک • استفاده در باکس NS500 پاناسونیک • استفاده در باکس NS520 پاناسونیک • استفاده در باکس NS700پاناسونیک • استفاده در باکس NS720 پاناسونیک • ساخت ویتنام

کارت KX-NS5290 سانترال پاناسونیک

کارت KX-NS5290 سانترال پاناسونیک  کارت KX-NS5290 سانترال پاناسونیک  • قابل استفاده در باکس NS500 پاناسونیک • کارت 30 کانال PRI / E1 سانترال NS500 • ساخت ویتنام

کارت KX-TDA0144 سانترال پاناسونیک

 کارت KX-TDA0144 سانترال پاناسونیک  کارت KX-TDA0144 سانترال پاناسونیک • کارت دکت پاناسونیک CSIF8 • ظرفیت تا 8 عدد آنتن دکت پاناسونیک • نصب بر روی سانترال TDA100D / TDA100DBP / TDA100DBA پاناسونیک • نصب بر روی باکس TDA100 / TDE100 پاناسونیک • نصب بر روی باکس TDE200 / TDA200پاناسونیک • نصب بر روی سانترال TDE600 / TDA600 پاناسونیک

کارت KX-TDA0161 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0161 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0161 سانترال پاناسونیک • کارت درب بازکن 4 پورت سانترال پاناسونیک • کارت 0161 درب بازکن بر روی کارت آپشن 0190 قابل نصب است. • قابل نصب در باکس TDA100 / TDE100 پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDE200 / TDA200پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDE600 / TDA600 پاناسونیک • این کارت با پنل زنگ 30865 پاناسونیک قابل لینک شدن می باشد.

کارت KX-TDA0170 سانترال پاناسونیک

 کارت KX-TDA0170 سانترال پاناسونیک  کارت KX-TDA0170 سانترال پاناسونیک • کارت هایبرید 8 پورت پاناسونیک DHLC8 • کارت 0170 هایبرید 8 تایی سانترال پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDA100 / TDE100 پاناسونیک • قابل استفاده در سانترال TDE200 / TDA200پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDE600 / TDA600 پاناسونیک

کارت KX-TDA0191 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0191 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0191 سانترال پاناسونیک • کارت دیزا 4 کانال 0191 پاناسونیک جهت راه اندازی اپراتور گویا • کارت دیزا 0191 پاناسونیک بر روی کارت آپشن 0190 نصب میگردد. • قابل نصب در باکس TDA100 / TDE100 پاناسونیک • قابل نصب بر روی سانترال TDA100D پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE200 / TDA200پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDE600 / TDA600 پاناسونیک

کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک

 کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک  کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک • کارت دیزا 2 کانال اپراتور گویا سانترال پاناسونیک • کارت دیزا 0192 پاناسونیک • نصب در باکس TDA100 پاناسونیک / TDE100 پاناسونیک • نصب بر روی باکس TDE200 پاناسونیک / TDA200 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE600 / TDA600 پاناسونیک • نصب در باکس TDA100DBP / TDA100D پاناسونیک

کارت KX-TDA0196 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0196 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0196 سانترال پاناسونیک • کارت ریموت 0196 سانترال پاناسونیک • کارت برنامه ریزی از راه دور سانترال TDA / TDE پاناسونیک REMOT CARD • نصب بر روی باکس TDA100 / TDE100 پاناسونیک • نصب بر روی باکس TDE200 / TDA200 پاناسونیک • نصب بر روی TDE600 / TDA600 پاناسونیک

کارت KX-TDA0290 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0290 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0290 سانترال پاناسونیک • کارت 30 کانال PRI / کارت E1 0290 پاناسونیک • این کارت جهت راه اندازی خطوط 5 شماره مخابرات استفاده میگردد. • قابل استفاده در سانترال TDA100 / TDE100 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE200 / TDA200پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE600 / TDA600 پاناسونیک

کارت KX-TDA0410 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0410 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0410 سانترال پاناسونیک • کارت CTI LINK سی تی آی لینک سانترال پاناسونیک • کارت 0410 پاناسونیک با قابلیت برنامه ریزی از طریق شبکه • قابل نصب در باکس TDA100 پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDA100D پاناسونیک • نصب برروی سانترال TDA200پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDE100 پاناسونیک • قابل نصب در سانترال TDE200 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA600 پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDE600 پاناسونیک

کارت KX-TDA0470 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0470 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0470 سانترال پاناسونیک • کارت 16 پورت IP EXTENSION سانترال پاناسونیک • کارت 0470 پاناسونیک IP-PT 16 • قابل نصب در باکس TDA100 پاناسونیک • بر روی این کارت تلفن آی پی فون NT پاناسونیک سری NT321 NT343 و NT333 و NT346 و NT366 قابل استفاده می باشد. • نصب بر روی سانترال TDA200پاناسونیک • قابل نصب بر روی باکس TDA600 پاناسونیک • قابل نصب بر روی باکس TDA100D پاناسونیک

کارت KX-TDA0484 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0484 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0484 سانترال پاناسونیک • کارت 4 کانال IP TRUNK سانترال پاناسونیک • کارت 0484 پاناسونیک جهت راه اندازی ارتباط GATEWAY • این کارت قابلیت لینک دو مرکز تلفن سانترال پاناسونیک را دارد. • قابل نصب بر روی باکس TDA600 پاناسونیک • قابل نصب بر روی سانترال TDA100 پاناسونیک •قابل استفاده در سانترال TDA200پاناسونیک • قابل نصب بر روی TDA100D پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA600 پاناسونیک

کارت KX-TDA0490 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA0490 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA0490 سانترال پاناسونیک • کارت IP TRUNK دارای 16 پورت ترانک GATEWAY • کارت آی پی ترانک 16 تایی 0490 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA100 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA200پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA100D پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA600 پاناسونیک

کارت KX-TDA1176 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA1176 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA1176 سانترال پاناسونیک • کارت داخلی 16 پورت آنالوگ همراه با کالرآی دی داخلی • کارت داخلی 1176 سانترال پاناسونیک MCSLC16 • استفاده در باکس TDA100DBP پاناسونیک • قابل نصب باکس TDA100DBP پاناسونیک • نصب بر روی سانترال TDA100D

کارت KX-TDA1180 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA1180 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA1180 سانترال پاناسونیک • کارت خط شهری 8 پورت با کالرآی دی LCOT8 • کارت شهری 1180 پاناسونیک • کارت شهری اول سانترال TDA100D • بر روی کارت 1180 کارت 8 پورت خط شهری 1186 قابل نصب می باشد • نصب در باکس TDA100D پاناسونیک • نصب در باکس TDA100DBP پاناسونیک • نصب بر روی سانترال TDA100DBA پاناسونیک

کارت KX-TDA1186 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA1186 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA1186 سانترال پاناسونیک • کارت خط شهری 8 پورت 1186 پاناسونیک • کارت 1186 قابل نصب برروی کارت خط شهری 1180 می باشد. • کارت خط شهری 8 تایی دوم با نمایشگر کالرآیدی • قابل استفاده در باکس TDA100D پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA100DBP پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA100DBA پاناسونیک

کارت KX-TDA6105 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA6105 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA6105 سانترال پاناسونیک • کارت افزایش ظرفیت سانترال TDA600 پاناسونیک • کارت 6105 سانترال پاناسونیک • کارت مموری اکسپنشن 6105 پاناسونیک Memory Expansion Card (MEC) For TDA600

کارت KX-TDA6178 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA6178 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA6178 سانترال پاناسونیک • کارت 24 پورت داخلی 6178 با قابلیت کالر آی دی • کارت داخلی 24 آنالوگ سانترال TDA600 • کارت داخلی 24 آنالوگ سانترال TDE600 • کارت داخلی 24 آنالوگ باکس TDE600 • کارت داخلی 24 پورت معمولی باکس TDE620 • قابل نصب در باکس TDA600 / TDE600 پاناسونیک • قابل نصب در سانترال TDA620/ TDE620 پاناسونیک

کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک • کارت خط شهری 16 پورت سانترال TDA600 / TDE600 پاناسونیک • کارت شهری6181 بدون کالرآی دی می باشد. • قابل استفاده در باکس TDA600 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA620 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE600 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE620 پاناسونیک

کارت KX-TDE0110 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDE0110 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDE0110 سانترال پاناسونیک • کارت 0110 پاناسونیک با ظرفیت 4 عدد IP/SIP TRUNK • کارت DSP 0110 پاناسونیک با ظرفیت 8 عدد IP PT • قابلیت فعالسازی تمامی لایسنس های پاناسونیک بر روی کارت • قابل استفاده در سانترال TDE100 پاناسونیک • قابل استفاده در سانترال TDE200 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE600 پاناسونیک

کارت KX-TDE0111 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDE0111 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDE0111 سانترال پاناسونیک • کارت 64 پورت DSP سانترال پاناسونیک • کارت 0111 VOIP سانترال پاناسونیک • ظرفیت 16 عدد IP GATEWAY • ظرفیت 32 عدد IP EXENSION • قابلیت افزایش تعداد خطوط IP TRUNK تا 32 پورت • قابلیت افزایش تعداد خطوط IP PT تا 64 پورت • قابل نصب در باکس TDE100 پاناسونیک • قابل نصب در سانترال TDE200 پاناسونیک • قابل نصب در باکس TDE600 پاناسونیک

کارت KX-TVM502 صندوق صوتی پاناسونیک

کارت KX-TVM502 صندوق صوتی پاناسونیک کارت KX-TVM502 صندوق صوتی پاناسونیک • کارت 2 کانال TVM502 صندوق صوتی TVM50 • بر بروی سانترال TVM50 تعداد یکعدد کارت 502 پیش فرض وجود دارد • ظرفیت نهایی باکس TVM50 تعداد 6 پورت صندوق صوتی میباشد. • قابل کارکرد بر روی خط داخلی هایبرید یا آنالوگ • تعداد 2 کارت TVM502 بر روی صندوق صوتی TVM50 قابل نصب است.

کارت Panasonic KX-TDA0191 دیزا 4 کانال

کارت Panasonic KX-TDA0191 دیزا 4 کانال کارت Panasonic KX-TDA0191 دیزا 4 کانال کارت دیزا 4 کانال پاناسونیک مدل Panasonic KX-TDA0191 قابلیت 4 کانال همزمان دیزا برای منشی تلفنی را دارا می باشد. این کارت روی کارت آپشنال TDA0190 قرار می گیرد و اسلاتی را اشغال نمی کند. Panasonic KX-TDA0191 4-Channel Message Card

کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290

کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290 کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290 کارت PRI پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290 برای اتصال به خط e1 می باشد. کارت E1 سانترال پاناسونیک مدل 0290 روی سانترال های TDA و TDE استفاده می شود. بهترین قیمت کارت pri پاناسونیک را از ما بخواهید.

کارت آپشنال پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190

کارت آپشنال پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 کارت آپشنال پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 کارت آپشنال (Optional) با قابلیت نصب دیزا و کارت درب بازکن و صندوق صوتی بر روی کارت کارت آپشن ظرفیت 3 کارت دیزا برای تلفن گویا را دارا می باشد که هر کارت دیزا قابلیت منشی برای 4 خط شهری به صورت همزمان را دارد. کارت KX-TA0190 قابل استفاده در باکس TDA100 / TDE100 / TDE200 / TDA200/ TDE600 / TDA600 پاناسونیک می باشد.

کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82480

کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82480 کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82480 • قابل استفاده بر روی سانترال های TEM824 و TES824 • داری ورودی 2 پورت خط شهری و خروجی 8 پورت خط داخلی • ارتقا سانـترال 6 به 16 به سانترال 8به 24 (این کارت ظرفیت این سری سانـترال را تکمیل میکند)

کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82483

کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82483 کارت ارتقا سانترال مدل:KX-TE82483 • قابل استفاده بر روی سانترال های TEM824 و TES824 • داری ورودی 3 پورت خط شهری و خروجی 8 پورت خط داخلی • ارتقا سانترال 3 به 8 به سانترال 6 به 16